jk裙㡳风光无遮挡图福利

jk裙㡳风光无遮挡图福利

脊骨二十四节,今云二十一节者,除项骨三节不在内。夫三焦为决渎之官,犹可言壬,而包络附于心主,乌可云癸?

急服五香汤及仙方活命饮,宣通壅滞;脓熟针之,脓少而多水者,以陀僧膏贴之。条文:滑翳水银珠子样,微含黄色熟瞳神,肝风冲脑脂下注,不痒不疼渐渐昏,   须用补肝苓桔蔚,芩防芎母黑归参,有余决明车味细,军苓知蔚黑防芩。

 注:[1]三里、三间、二间三穴,主治牙齿疼痛,食物艰难,  及偏风眼目诸疾,三穴并针灸之。)   [3]季胁以下至髀枢,长六寸。

[13]从大赫上行一寸,气穴穴也,亦去中行旁开五分。[2]初起宜用钩藤饮,疏散风邪;定后用天门冬饮,调理即愈。

[2]如跌破击打上唇而拔缺者,用绢片一小条,从脑后扎向前来缚合,先   用桑白皮捻线缝定,次以封口药涂敷,次敷截血膏盖住封口药,不令   [3]如整下唇伤而拔缺者,以绢片从下颏兜缚,治同前法。[23]从渊液下行,复前一寸三肋端,横直蔽骨旁七寸五分半,直两乳,  侧卧屈上足取之,辄筋穴也。

[56]从承山斜行,足外踝后上七寸陷中,飞扬穴也。[5]下七节各一寸二分六厘,共八寸八分二厘。

Leave a Reply